РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

От профила на доц. д-р Венцислав Велев: "Исторически преглед, развитие и съвременност на читалищното дело в България (подбрани моменти). С., 2022, Академично издателство "За буквите - О писменехь", 230 с., с илюстр. Настоящото изследване проследява създаването и развитието на една от най-важните за българската национална идентичност организаци...

Преглед ⇒ | 29.06.2022

Наскоро община Силистра проведене поредния празник "Еньовден" в Дунавски парк Силистра. В него участваха с различни форми читалища от общината. Сред тях бе и НЧ "Пробуда" - село Калипетрово. За програмата на калипетровци, в която сред акцентите бе представяне на възстановен елемент от женска народна носия, разказва във Фейсбук-профила си ...

Преглед ⇒ | 28.06.2022

На 29 юни от 18 ч. в зала 12 на Художествена галерия Силистра е финалният за творческия сезон концерт на АНТП "Силистра", ДФФ "Добруджанче" и ГСГП "Златна есен" при НЧ "Доростол" Силистра. Проявата е по проект "Креативност и иновативни решения в любителското творчество на НЧ "Доростол" Силистра", фи...

Преглед ⇒ | 28.06.2022

30 юни 2022 г., Библиотека на НЧ "Пробуда" - село Калипетрово. Представяне на две книги на Милка Трендафилова. За една от тях повече в публикация във ВЕРСИНАЖ - https://jordansilistra.blogspot.com/2019/11/blog-post_82.html - "Милка Трендафилова от Калипетрово с нова родолюбива книга" - "Друмища неразгадани".

Преглед ⇒ | 27.06.2022

Детски международен онлайн конкурс "Багрите на Дунав" за участници на възраст от 3 до 17 години. Краен срок 1 юли т.г.. За някои от вас река Дунав е много отдалечена, но минава през България! Там, където има школи по изобразително изкуство, може би ще проявят интерес. В Украйна очакват вашите рисунки! Организатор: бластен център за национални кул...

Преглед ⇒ | 27.06.2022

НЧ "Христо Ботев" - село Зафирово, община Главиница - Енеьовденски празник и през 2022 г.

Преглед ⇒ | 24.06.2022

Тутраканското село Варненци е прочуто със своите единствени по рода си в България т.нар. черни кукери, завещани като традиция от нашите деди в Добруджа. За поредна година обаче Народно читалище "Светлина", заедно със семейството на свещеник Михаил Михайлов от семло Шуменци, както и с участието на местната общност, празнуваха по достойнство от ранни...

Преглед ⇒ | 24.06.2022

На събор в село Българка

Преглед ⇒ | 23.06.2022

На празник в село Голеш - 2 юли 2022 г.

Преглед ⇒ | 23.06.2022

Цели на проявата: • Да съхрани и популяризира уникалността на българския фолклор и традиции; • Да стимулира интереса на поколенията към българското народно творчество; • Да подтиква към съхраняване и популяризиране на обичаи и ритуали; • Да се утвърди като значимо събитие в културния календар на Община Тутракан; • Да развива Община Тутракан като туристи...

Преглед ⇒ | 23.06.2022