РЕГИОНАЛЕН ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ЧИТАЛИЩА" - СИЛИСТРА

Конкурс за мартеници гигант
РЕКИЦ Читалища Силистра обявява със съдействието на ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СИЛИСТРА конкурс за изработка на „МАРТЕНИЦИ ГИГАНТ“. В конкурса, който е в две части: виртуален и действителен елементи, могат да участват както читалищата в област Силистра, така още училищата и пенсионерските клубове.

Във виртуалния вариант е достатъчно участие с по ЕДНА СНИМКА с достатъчно висока резолюция (формати JPG, PNG), изпратена по електронен път с кратко описание към нея (автор/и на изработката и какво тя представя – описание на височина, обем и други параметри, както и от какви материали е създадена).

В действителния вариант с цел създаване на ИЗЛОЖБА С БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ХАРАКТЕР в навечерието на празника „Баба Марта“, мартениците трябва да бъдат БЕЗВЪЗМЕЗДНО, Т.Е. БЕЗ ВРЪЩАНЕ, представени в Регионална библиотека „Партений Павлович“ – един от основните партньори в конкурса. Идеята на конкурса е заедно с Ротари клуб Силистра да бъде проведен търг, постъпленията от който да бъдат ползвани в специална благотворителна акция за хора в нужда.

Всички участници във виртуалния конкурс ще получат поздравителни адреси от областния управител Ивелин Статев, а определените от специално междуинституционално жури ТРИ НАЙ-ИНТЕРЕСНИ КАТО КОМПОЗИЦИЯ И ВНУШИТЕЛНОСТ ПО РАЗМЕРИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ще бъдат отличени с ваучери за МАТЕРИАЛНИ НАГРАДИ.

Изпратените материали ще бъдат публикувани на интернет страницата на РЕКИЦ (www.rekits-silistra.com), който отразява от м. юли 2014 г. случващото се в читалищата в област Силистра, както още в медиите и в социалните мрежи.

Имейл за изпращане на снимки: rekitssilistra@abv.bg РЕКИЦ ЧИТАЛИЩА СИЛИСТРА. Тел. за допълнителни въпроси: 0897922559 - Мария Неделчева – старши експерт РЕКИЦ Читалища Силистра. Телефон за връзка с Регионална библиотека Силистра за приемане на мартениците за включването им в изложбата (в опакован вид): 086/822-230.Краен срок за получаване на снимките и на мартениците – 25 февруари 2021 г. (17 ч.).

28.01.2021